Rino Zandee - Blackboard Blog - 
 
   
 

Fri, 02 Apr 2004

  Deelcijfer-1  
 
02 Apr 2004, 15:58 - Link - 0 writebacks

Ik heb deelcijfer 1 in het BB gradebook ingevuld. Dit deelcijfer is het resultaat van je inspanningen geleverd direkt na de colleges, in de vorm van OMP' s en college-opdrachten. Je scores zijn opgeteld en gemiddeld, en vervolgens gerelateerd aan het gemiddelde (7) van de maximale score. Daarna is de hoogste student-score (82%) als norm genomen en op 10 gezet, en de overige cijfers zijn aan de hand daarvan geschaald.
Deelcijfer 1 is 15% waard van je eindscore, en heeft dus ook die weegfactor in het BB gradebook. De overige items in het gradebook hebben een weegfactor nul gekregen zodat je nu in de kolom 'weighted total' in feite je 'eindcijfer' ziet staan. Pas als de scores van deelcijfer-2a (maken werkgroep opdracht - 17%), deelcijfer 2b (nakijken werkgroep opdracht - 8%), en van het tentamen (60%) zijn ingevuld is het eindcijfer kompleet.   #
 
   

Fri, 19 Mar 2004

  [zonder titel]  
 
19 Mar 2004, 12:00 - Link - 0 writebacks

Quote:
"bijna het hele college werd besteed aan het behandelen van de opdrachten van vorige keer. eerst was er een praatje over plagiaat, erg veel mensen hadden mijn opdrachten overgenomen, en we hebben dus terecht allemaal geen punten gekregen. toen werden de ingeleverde programma's behandeld, ik begreep de foute en goede dingen die mensen hadden gedaan wel. bij het tweede programma bleek de mijne (de geplagieerde dus) afgezien van een wat 'snauwerige' user-interface (ik vond het persoonlijk wel meevallen) de enige juiste te zijn ..."
<bold> en <italic> zijn van mij, niet van de auteur van bovenstaand proza.

Alternatieve titels:

 • 'De enige juiste ...!'
 • 'Hoe val ik toch nog op in een wereld van knippers/plakkers'
 • 'Paying tribute to a mastermind'
 • 'Bescheidenheid is [ook] een kunst...'
  #
 
   

Thu, 18 Mar 2004

  Help! De docent is onnozel...  
 
18 Mar 2004, 15:54 - Link - 0 writebacks

Code of conduct. Zegt dat begrip u iets ? We denken op dit moment na over het ontwikkelen van een gedragscode voor docenten en studenten bij het gebruik van digitale leeromgevingen. Hebben we al nagedacht over COC's in gewone, ouderwetse leeromgevingen ?
Eenvoudig voorbeeld, gevonden op de weblog van prof George Williams, geeft English Literature op UMKC
Verwijst naar:

"Academic Dishonesty: Students are expected to be familiar with the code of student conduct printed in the UMKC General Catalog and on the UMKC website. In this course, any act of dishonesty on an assignment automatically earns a student a grade of 0 (zero) for that assignment as well as referral to the Student Conduct Committee."

Hebben wij aan de UL ook zo iets ??? Zou ik heel graag weten. Waarom? Wel, deze docent is onnozel! Hoezo ? Lees maar, uit een OMP van het afgelopen college Algoritmiek (16/3):

"Het afgelopen college was voor mijn gevoel vooral een college van terugkijken. Natuurlijk allereerst de preek over ons slechte gedrag ten aanzien van het originaliteitgehalte van onze ingeleverde opdrachten. Volgens mij was ik in de preek niet direct aangesproken, maar ook ik kan mijzelf er niet onderuit halen dat ook ik wel schuldig ben aan het gebruiken van andermans uitkomsten 'ter vergelijking'. Maar aan de andere kant, dat is ook het risico als je dit soort projecten opzet, en ook u zou toch moeten weten dat de mens van nature slecht en lui is, en als de mogelijkheid zich voordoet, zullen ook wij niet twijfelen om gebruik te maken van andermans werk om zelf ook iets te kunnen inleveren. Maar dat terzijde. "
Zoals de student(e) opmerkt - het is slechts een terzijze, deze bespiegeling over haar/zijn mogelijk fraudulerend gedrag, volstrekt begrijpelijk, eh, mits bewezen natuurlijk. Ik zou toch beter moeten weten. Sterker nog: Ik ben er zelf schuldig aan, want ik heb hem/haar gelegenheid gegeven !!! 2.5 dag tussen het openzetten van de opdracht in Blackboard en de deadline is een rechtstreekse verzoeking van de plagiaat-duivel in iedere student.
IK WIL EEN CODE OF CONDUCT ! NU ! HEEEEELLLLPPPPP !

Update 19/3:
links naar voorbeelden van een 'Code of Conduct':

 • http://www2.boisestate.edu/studentconduct/Student%20Code%20of%20Conduct.htm
 • http://info-center.ccit.arizona.edu/~studpubs/policies/cacaint.htm
 • http://www.liberty.edu/StudentAffairs/index.cfm?PID=1324
 • http://www.udel.edu/stuguide/03-04/code.html
 • http://weather.ou.edu/~sac/tutor/Tutor_Agreement.pdf
 • http://www.drc.sjsu.edu/about/policies_guidelines/AcademicDishonestyPolicy.pdf
 • http://sja.ucdavis.edu/cac.htm
 • http://metweb.spsu.edu/Course%20Info/Student%20Code%20of%20Conduct.htm
 • http://www.poly.edu/wwwpoly/codeConduct/Dishonesty.htm
 • http://www.wilmcoll.edu/studentlife/studconduct.html
 • http://www.manhattan.edu/stntlife/sthandbk/student_code_of_conduct.html
 • http://www.webster.edu/gradcatalog/acad_policies.html#honesty
 • ... en nog 17.500 andere als je zoekt op "code of conduct" academic dishonesty
In Nederland:
 • http://nieuws.surfnet.nl/nieuws/onderwijs/jg01-02/129.html
 • http://www.digitaledidactiek.nl/dd/toetsen/119/printversie
 • http://elearning.surf.nl/e-learning/onderzoek/1803
 • http://www.uvt.nl/faculteiten/frw/trom-l/j4n26/#fraude
en in Leiden:
 • http://www.let.leidenuniv.nl/forum/01_1/discussie/1.htm
 • http://e-learning.surf.nl/e-learning/artikelen/774
 • http://www.leidenuniv.nl/mare/art/34.hoofdartikel.html
  #
 
   

Tue, 16 Mar 2004

  Deadline opdrachten collegeblok 4 (colleges 7+8)  
 
16 Mar 2004, 14:08 - Link - 0 writebacks

Bij de colleges 7+8 (blok 4 - di 16/3) horen 3 opdrachten: 'OMP-4', 'Juist - Onjuist' en 'Staat het getal in de lijst ?'.
Bij deze opdrachten staat 'multiple attempts' aan voor OMP-4 en de laatste opdracht 'Staat het getal in de lijst ?', zodat je, als je niet tevreden bent met je antwoord terug kunt naar de vraag om het antwoord opnieuw in te typen of te knippen/plakken uit je tekstverwerker.

Voor de tweede opdracht, 'Juist of Onjuist' staat 'multiple attempts' UIT. Dat is gedaan omdat na het maken van de opdracht de antwoorden zichtbaar worden. Als je een idee wilt krijgen hoe de opdracht in elkaar zit en uit wat voor soort deel-vragen hij bestaat moet je via Blackboard of het web wat recente tentamens bekijken. Daar zit ook meestal een 'Juist of Onjuist' vraag bij !

Deadline is donderdag 18/3, 's avonds om 23.50 uur !   #

 
   

Wed, 03 Mar 2004

  Deadline opdrachten collegeblok 3 (colleges 5+6)  
 
03 Mar 2004, 16:45 - Link - 0 writebacks

Bij de colleges 5+6 (blok 3 - di 2/3) horen 3 opdrachten: 'OMP-3', 'Eenvoudige Pseudotaal-Programmas' en 'Herhaal - Zolang'.
Bij deze opdrachten staat 'multiple attempts' aan, zodat je, als je niet tevreden bent met je antwoord terug kunt naar de vraag om het antwoord opnieuw in te typen of te knippen/plakken uit je tekstverwerker.

Nota Bene - LET GOED OP ! Als je alleen maar even terug gaat naar de vraag om een blik te werpen op je antwoord ('wat had ik ook alweer ingevuld' ?) dan rekent Blackboard er toch op dat je het antwoord weer intypt of knipt/plakt. Je begon immers aan een 'multiple attempt' ? Dan MOET je die ook afmaken door weer een antwoord te geven en op Submit te klikken !!! Anders blijft er een zg 'slotje' staan in het gradebook, ook als je op Cancel hebt geklikt (je oude antwoord blijft dan achter het slotje staan, maar voor mij lijkt het alsof je niets hebt ingeleverd).

De deadline voor deze 3 opdrachten is donderdag 4/3, 's avonds om 11.50 uur.
Alleen antwoorden die via Blackboard binnen komen worden nagekeken en beoordeeld. Antwoorden via e-mail worden genegeerd en leveren dus geen cijfer op !
Het volgende college is pas over 2 weken - volgende week is een tentamenweek. Succes !   #

 
   
  Archives  
 

 
   
  Categories  
 

Calendar
Search in blog ...

 
   
     
 
 
   
  ReadMe  
 
 
   
  Links  
 
 
   
  Other Weblogs  
 
Aaron Swartz (xml)
Apple Computer Top Mac OS X Documents (xml)
BBC News | In Depth | 2003 | Higher education | UK Edition (xml)
BBC News | Sci/Tech | UK Edition (xml)
Ben Hammersley's Dangerous Precedent (xml)
Beyond the Beyond (xml)
bgblogging (xml)
BlackboardBlog (xml)
blog.IT (xml)
Boing Boing (xml)
Computer Toaster (xml)
Couchblog | Links (xml)
D'Arcy Norman's Learning Commons Weblog (xml)
Dan Mitchell's Teachnology Weblog (xml)
Daring Fireball (xml)
dive into mark (xml)
ebnWL News (xml)
EdBlogger Praxis (xml)
EdTechPost (xml)
Edu_RSS (xml)
EduBlog Insights (xml)
Edublog News (xml)
Education/Technology - Tim Lauer (xml)
Educational Technology (xml)
elearningpost (xml)
elearnspace blog (xml)
ICT en Onderwijs BLOG (xml)
inter-net-viewer.nl (xml)
inter-net-viewer.nl Comments (xml)
Jeffrey Zeldman Presents: The Daily Report (xml)
jill/txt (xml)
Joi Ito's Web (xml)
Jon's Radio (xml)
Kairos (xml)
kottke.org (xml)
kuro5hin.org (xml)
Learning Movable Type (xml)
Lessig News (xml)
Mac OS X Downloads (xml)
Mac OS X Hints (xml)
MacFreak.org (xml)
MacMegasite (xml)
MacOSX.nl (xml)
mamamusings (xml)
Mathemagenic (xml)
meyerweb.com (xml)
Microsoft Education: Just Published (xml)
MovableBLOG (xml)
Musings (xml)
O'Reilly MacDevCenter.com (xml)
O'Reilly Weblogs (xml)
Object Learning (xml)
ongoing (xml)
Open Artifact (xml)
opensourceCMS (xml)
osOpinion (xml)
PEDABLOGUE (xml)
Peter Sloep (xml)
Philip Greenspun Weblog (xml)
Pitch Journal (xml)
PubSub: MovableType (xml)
Python Desktop Server Weblog (xml)
raelity bytes (xml)
Ranchero (xml)
ResourceBlog (xml)
s l a m (xml)
Sam Ruby (xml)
Scripting Additions (xml)
Scripting News (xml)
Simon Willison's Weblog (xml)
SitePoint's DHTML & CSS Blog: Stylish Scripting (xml)
SitePoint.com (xml)
Sjoerd Visscher's weblog (xml)
SURFnet Nieuws (xml)
The Doc Searls Weblog (xml)
The Girlie Matters (xml)
The Register (xml)
Thinking About Computing (xml)
TidBITS (xml)
Tuttle SVC (xml)
Weblog about Markup & Style (xml)
Weblogg-ed News (xml)
WeblogsInEducation News (xml)
Wilfred Rubens weblog (xml)
Wired News (xml)
WZH - Weblog Zonder Haast (xml)
 
   
  Flavours  
 
 
   
  Endorsements  
 

 
NetNewsWire: More news, less junk. Faster
 

 

 
[Valid RSS]
 
   

Copyright © 2002 Rino Zandee,  
Powered by blosxom.